If this message is not displayed properly, click here please.

Sadržaj
 1. Što je FOMEN?
 2. FOMEN napredak
 3. FOMEN radionice
 4. FOMEN on-line istraživanje
 5. Društvene mreže
 6. Idući koraci
 7. FOMEN partneri
Što je FOMEN?
Svijet se upravo suočava  s mnogim migracijskim tokovima i najgorim prisilnim raseljavanjem od Drugog svjetskog rata. Izbjeglištvo i raspad društvenih struktura koji su rezultat bijega od rata i sukoba predstavljaju izazov za  tradicionalne rodne odnose, društvene norme i veze. To izbjeglice čini ranjivima za daljnje nasilje i diskriminaciju. Istraživanja pokazuju da su raseljene žene i djevojčice zbog sukoba, progona i raseljavanja suočene s višestrukim oblicima nasilja. Osim toga, muškarci i dječaci trpe nasilje u zemljama zahvaćenima krizama, te u azilu, posebno od drugih muškaraca. Snažno usmjeren na različite oblike maskulinosti, projekt FOMEN bavi se stoga pitanjem kako se iskustva muških migranata i izbjeglica sukobljavaju s rodnim normama.

FOMEN je dvogodišnji projekt (2019. – 2021.) koji je usmjeren na inovativne pristupe rodno osjetljivim programima prevencije nasilja kod muškaraca*. Projektni tim iz šest europskih zemalja (Austrija, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija i Španjolska) radit će na izradi standarda kvalitete za programe prevencije nasilja.
FOMEN napredak
Na prvom partnerskom sastanku, održanom u Grazu od 30. rujna do 2. listopada 2019., sastali su se predstavnici svih partnerskih organizacija kako bi se upoznali, razmijenili pristupe rodno osjetljivom radu usmjerenom na prevenciju nasilja  s muškim migrantima i izbjeglicama, raspravili trenutno stanje u zemljama sudionicama (Austrija, Njemačka, Španjolska, Italija, Grčka, Hrvatska i stručnjaci iz Velike Britanije),započeli projekt i postigli suglasje u  razumijevanju ciljeva FOMEN-a , te razvili  alate za prvi radni paket.
Projektni partneri FOMEN-a na prvom sastanku u Grazu, jesen 2019.
Tijekom prvog partnerskog sastanka održan je seminar uzajamnog učenja na kojem su predstavljeni projekti (MEN TALK, Austrija i DISPLACEMENT, Velika Britanija) i razmijenjene metode rada.

Nakon prvog sastanka partnera započeli smo s pripremom projektnog letka. Letak je dovršen i dostupan je na našoj web stranici ovdje.

Tijekom proteklih  mjeseci projektni su partneri procjenjivali potrebe i analizirali resurse u vezi prevencije rodno utemeljenog (zasnovanog) nasilja  muških migranata i izbjeglica. To je dio radnog paketa 2 kojemu su ciljevi
 • napraviti pregled i analizirati potrebe i resurse muških migranata i izbjeglica, kao i stručnjaka koji s njima rade na prevenciji nasilja
 • identificirati primjere najboljih praksi programa za prevenciju nasilja u partnerskim zemljama.
Koristimo dvije kvalitativne metode (ekspertne radionice uz korištenje fokusnih grupa i intervjue sa stručnjacima)  i jednu kvantitativnu metodu (upitnik). Svaki će partner organizirati jednu radionicu s 20 do 35 stručnjaka koji rade s migrantima i izbjeglicama i tri do pet intervjua s lokalnim stručnjacima. Glavne teme o kojima će se raspravljati na radionicama su:
 1. Potrebe muških migranata i izbjeglica
 2. Potrebe stručnjaka koji rade ili će raditi s migrantima i izbjeglicama
 3. Primjeri i mogućnosti dobre prakse u radu s migrantima i izbjeglicama
 4. Predstavljanje i prikupljanje pitanja za kvantitativno istraživanje potreba i resursa stručnjaka.
Osim toga, FOMEN upitnik je već pušten on-line u sklopu projektne analize potreba i resursa. Ovo istraživanje je podijeljeno u dva dijela i ispituje potrebe muških migranata u vezi s preventivnim radom na rodno zasnovanom nasilju i najbolje prakse na ovu temu (više informacija niže).

Rezultati će biti objavljeni krajem travnja 2020. godine.
FOMEN radionice
Do veljače 2020. godine održano je 9 radionica s ukupno 122 stručnjaka i drugih uključenih koje rade na terenu.
Austrija
Austrijski tim VMG-a proveo je kvalitativno istraživanje u kojem su sudjelovale dvije fokusne grupe (jedna sa šest stručnjaka koji rade s muškim izbjeglicama i migrantima u Grazu i jedna s 11 muškaraca s međunarodnom obiteljskom poviješću u „muškoj kavani“ u ruralnom dijelu Štajerske ) i jednog intervjua s ravnateljem Centra za muško zdravlje u Beču. Pokazalo se da je za rad na ovom području potreban kritički pristup pitanjima migracija i maskulinitetima. No, važne su također i  informacije i znanja  o pravnim okvirima za sprečavanje nasilja u Austriji, o različitim oblicima i situacijama nasilja u koje muškarci mogu biti uključeni, o kontekstima u kojima se nasilje događa i gdje/zašto je nasilje strategija i/ili rizik.
Hrvatska
Radionica sa stručnjacima, koju je organizirao DPP, Zagreb, 3. prosinca 2019. Ukupno je sudjelovalo 18 stručnjaka (koji predstavljaju 13 organizacija), zajedno s 3 DPP-ova voditelja, koji su podijeljeni u dvije skupine, te su suradnički i u ugodnoj atmosferi raspravljali o svim glavnim pitanjima. Sudionici su bili jako zainteresirani  za teme, aktivno sudjelovali u raspravi i davali prijedloge, te izrazili spremnost za nastavak suradnje u sljedećim fazama projekta.
Njemačka
Radionica sa stručnjacima u Berlinu, koju je organizirao WWP EN, s ukupno 28 stručnjaka, bila je multikulturna, dinamična i visoko motivirana skupina, koja je dala različite i vrlo vrijedne doprinose analizi potreba i najboljih praksi. Zanimljiv aspekt ove skupine bio je taj što su neki stručnjaci bili izbjeglice koji su 2015. godine došli u Njemačku, što nam je omogućilo čuti različite perspektive. Grupu su činili uglavnom psiholozi, socijalni radnici, liječnici i međunarodni učitelji.
Grčka
Radionica sa stručnjacima koju je organizirala Symbiosis - Škola političkih studija u Grčkoj pridružena Vijeću Europe -  održana je u Ateni 12. prosinca 2019. i okupila je oko 20 sudionika koji su raspravili pitanja roda i nasilja, predstavili inovativne pristupe i kritičke stavove koji će potaknuti konstruktivnu raspravu i dovesti do konkretnih i održivih prijedloga.
Italija
Talijanska udruga CAM održala je 14. prosinca 2019. u Firenci jednu radionicu na kojoj je bilo ukupno 19 stručnjaka i četiri pomagača koji su podijelili znanje i kompetencije stečene u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i rodno osjetljivom radu s muškim migrantima i izbjeglicama. Radionica je bila važna prilika za razgovor  o potrebama migranata i stručnjaka koji rade s njima, kao i prilika za početak  nove suradnje između nacionalnih i lokalnih udruženja i službi.
Španjolska
U Španjolskoj, Conexus je organizirao tri radionice sa stručnjacima 29. 11. 2019., 4. 12. 2019. i 18. 12. 2019. s ukupno 19 stručnjaka i dva voditelja koji su aktivno raspravili lekcije naučene iz prethodnih iskustava u rodno osjetljivom i/ili preventivnom radu na nasilju muških izbjeglica i migranata, kao i potrebe ove ciljne populacije i stručnjaka koji s njima rade. Grupa je bila vrlo aktivna u dijeljenju svojih znanja i stavova, te je pokazala interes za nastavak suradnje s projektom.
FOMEN on-line istraživanje
Na temelju podataka prikupljenih na radionicama napravili smo internetski upitnik kako bismo validirali i proširili  analizu potreba muških migranata i izbjeglica, te osoba  koji rade s njima na rodno osjetljivim programima prevencije nasilja.

Dakle, ako imate iskustva u jednom od sljedećih područja rada...
 1. migracije/izbjeglice,
 2. Rod/maskuliniteti (društvene uloge muškaraca)
 3. Prevencija nasilja
... bili bismo vam vrlo zahvalni da odgovorite  na naš upitnik putem interneta. Trebat će vam oko 20-30 minuta. Klikom ovdje bit ćete preusmjereni na stranicu na kojoj možete odabrati svoj jezik i započeti odgovarati.

Unaprijed hvala.

Link na upitnik: www.soscisurvey.de/FOMEN/
Društvene mreže
Sa zadovoljstvom objavljujemo  da na društvenim mrežama možete pratiti najnovije informacije o projektu FOMEN. Možete nas naći na Instagramu i Facebooku!
Idući koraci
Dio drugog projektnog sastanka bit će posvećen drugom seminaru uzajamnog učenja. Glavna tema seminara su izazovi korištenja prevoditelja/kulturnih medijatora u radu s migrantima i izbjeglicama.

Sljedeća projektna aktivnost su seminari podizanja  svijesti namijenjeni kreatorima politika, relevantnim dionicima i lokalnim stručnjacima koji rade s izbjeglicama i migrantima.  Tijekom projekta svaki će partner organizirati 4 nacionalna seminara podizanja svijesti. Prvi seminari bit će održani u proljeće.
FOMEN partneri

If you don't want to receive any more messages (to: francesca.elsey@work-with-perpetrators.eu) any longer, you can unsubscribe free of charge at any time.

 

www.focus-on-men.eu