If this message is not displayed properly, click here please.

Περιεχόμενα
 1. Τι Είναι το FOMEN;
 2. Η Εξέλιξη του FOMEN
 3. Τα Εργαστήρια του FOMEN
 4. Η Διαδικτυακή Έρευνα του FOMEN
 5. Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
 6. Τα Επόμενα Βήματα
 7. Οι Εταίροι του FOMEN
Τι Είναι το FOMEN;
Παγκόσμια οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται, όπως και οι βίαιες μετακινήσεις και εκτοπίσεις πληθυσμών, οι μεγαλύτερες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εκτοπισμός και η κατάρρευση των κοινωνικών δομών, αποτέλεσμα της φυγής από τον πόλεμο και τις συρράξεις, δοκιμάζει τις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ των φύλων, τις κοινωνικές νόρμες και δεσμούς. 

Οι πρόσφυγες γίνονται περισσότερο ευάλωτοι στη βία και διακρίσεις. Μελέτες δείχνουν πως εκτοπισμένες γυναίκες και κορίτσια έχουν έρθει αντιμέτωπες με πολλαπλές μορφές βίας ως αποτέλεσμα συγκρούσεων, καταδίωξης και βίαιων μετακινήσεων. Οι άνδρες και τα αγόρια υποφέρουν από τη βία που τους ασκείται στις χώρες τους, οι οποίες βρίσκονται σε κρίση, καθώς και στις χώρες που αιτούνται άσυλο, ιδιαίτερα από άνδρες.  

Εστιάζοντας στις διάφορες αρρενωπότητες, το έργο FOMEN ασχολείται με τον τρόπο που οι εμπειρίες των ανδρών μεταναστών και προσφύγων συγκρούονται με τα πρότυπα των φύλων. 

Το FOMEN είναι ένα διετές έργο (2019 - 2021) το οποίο εστιάζει σε καινοτόμες προσεγγίσεις αναφορικά με το φύλο και την πρόληψη της βίας δουλεύοντας με τους άνδρες. Η ομάδα του έργου, που εδρεύει σε 6 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία), θα εργαστεί ώστε να αναπτύξει ποιοτικά πρότυπα για προγράμματα πρόληψης της βίας.
Η Εξέλιξη του FOMEN
Κατά την πρώτη συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στο Γκρατζ το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2019, εκπρόσωποι όλων των εταίρων του FOMEN συναντήθηκαν ώστε να γνωριστούν, να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα σχετικά με το φύλο και την πρόληψη της βίας δουλεύοντας με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες και την υφιστάμενη κατάσταση στις συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και ειδικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο), ώστε το έργο να ξεκινήσει έχοντας όλοι μία κοινή αντίληψη των αντικειμένων του FOMEN και αρχίσει η ανάπτυξη των εργαλείων του πρώτου πακέτου εργασίας - ανάλυση.
Οι εταίροι του έργου FOMEN στην πρώτη συνάντηση στο Γκράτζ, Αυστρία. Φθινόπωρο 2019.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των εταίρων, πραγματοποίηθηκε σεμινάριο κοινής μάθησης όπου παρουσιάστηκαν προγράμματα (MEN TALK, AT & DISPLACEMENT, UK) και μέθοδοι εργασίας.

Μετά την συνάντηση, ξεκίνησε η προετοιμασία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου. Έκτοτε, τα φυλλάδια έχουν οριστικοποιηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας εδώ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εταίροι του έργου εργάζονται πάνω στην εκτίμηση των αναγκών και την ανάλυση των πόρων αναφορικά με την πρόληψη της έμφυλης βίας δουλεύοντας με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό περιλαμβάνεται στο πακέτο εργασίας 2, το οποίο στοχεύει:
 • Στην απόκτηση μιας συνολικής εικόνας και στην ανάλυση των αναγκών και των πόρων τόσο των ανδρών μεταναστών και προσφύγων, όσο και των επαγγελματιών που δουλεύουν μαζί τους αναφορικά με την πρόληψη της βίας
 • Στον εντοπισμό παραδειγμάτων καλών πρακτικών από προγράμματα πρόληψης της βίας στις εμπλεκόμενες χώρες
Χρησιμοποιούμε δύο ποιοτικές τεχνικές (εργαστήρια ειδικών με ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις ειδικών) και μία ποσοτική τεχνική (ερωτηματολόγιο). Κάθε εταίρος θα οργανώσει ένα εργαστήριο ειδικών με 20 - 35 επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες και θα υλοποιήσει 3 - 5 συνεντεύξεις με εγχώριους ειδικούς. Τα κύρια σημεία συζήτησης στα εργαστήρια είναι:
 1. Οι ανάγκες των ανδρών μεταναστών και προσφύγων
 2. Οι ανάγκες των επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται / θα εργαστούν με μετανάστες και πρόσφυγες
 3. Παραδείγματα και ευκαιρίες καλών πρακτικών αναφορικά με την αντιμετώπιση των μεταναστών και προσφύγων
 4. Παρουσίαση και συλλογή ερωτήσεων για την ποσοτική έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες και τους πόρους των ειδικών.
Ακόμη, το ερωτηματολόγιο του FOMEN είναι διαθέσιμο διαδικτυακά ως μέρος της Ανάλυσης Αναγκών και Πόρων του έργου. Η έρευνα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη και διερευνά τις ανάγκες των ανδρών μεταναστών και προσφύγων βάσει της εργασίας που αφορά στην πρόληψη της έμφυλης βίας και τις σχετικές καλές πρακτικές (περισσότερες πληροφορίες παρακάτω).

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο τέλος του Απριλίου 2020.
Τα Εργαστήρια του FOMEN
Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020, πραγματοποιηθήκαν 9 εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν συνολικά 122 επαγγελματίες και ειδικοί του πεδίου.
Αυστρία
Η Αυστριακή ομάδα του VMG, διεξήγαγε μία ποιοτική έρευνα αποτελούμενη από δύο συνεντεύξεις υπό την μορφή ομάδων εστίασης (η μία αποτελούνταν από 6 επαγγελματίες που δουλεύουν με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες στο Γκράτζ και η άλλη από 11 άνδρες οι οποίοι έχουν διεθνείς οικογενειακές ιστορίες σε ένα «καφέ ανδρών» (“men’s café”) στην ύπαιθρο της Στυρία) και μία συνέντευξη με τον διευθυντή του Men’s Health Center στην Βιέννη. Έγινε σαφές ότι η εργασία στον τομέα αυτό απαιτεί μια κριτική προσέγγιση απέναντι σε ζητήματα όπως είναι η μετανάστευση και οι αρρενωπότητες. Ωστόσο, τόσο η πληροφόρηση όσο και η γνώση είναι σημαντικές: σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά στην πρόληψη της βίας στην Αυστρία, σχετικά με τις διαφορετικές μορφές και καταστάσεις βίας στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται οι άνδρες, σχετικά με το γενικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η βία και πότε/γιατί η βία είναι στρατηγική και/ή ρίσκο.
Κροατία
Το εργαστήριο ειδικών οργανώθηκε από την οργάνωση SPA στο Ζάγκρεμπ στις 3 Δεκεμβρίου 2019. Συνολικά 18 επαγγελματίες (που εκπροσωπούν 13 οργανισμούς) μαζί με 3 διευκολυντές από το SPA, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, συζήτησαν όλα τα κύρια θέματα στο πλαίσιο μιας συνεργατικής και άνετης ατμόσφαιρας. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση και κάνοντας προτάσεις, ενώ εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν τη συνεργασία στα επόμενα στάδια του έργου.
Γερμανία
Το εργαστήριο ειδικών που διοργανώθηκε στο Βερολίνο από τον οργανισμό WWP EN, με τη συμμετοχή 28 επαγγελματιών συνολικά, ήταν μία διαπολιτισμική, ζωντανή και ιδιαίτερα κινητοποιημένη ομάδα ειδικών, που έδωσε διαφορετικές και πολύτιμες πληροφορίες για τις ανάγκες και τις καλές πρακτικές. Το ενδιαφέρον αυτής της ομάδας έγκειται στο γεγονός ότι πολλοί επαγγελματίες ήταν οι ίδιοι πρόσφυγες που ήρθαν στη Γερμανία το 2015, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να ακουστούν οι διαφορετικές πτυχές του θέματος. Η ομάδα αποτελούνταν κυρίως από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς.
Ελλάδα
Το εργαστήριο των ειδικών που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση  Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και συγκέντρωσε περίπου 20 επαγγελματίες οι οποίοι συζήτησαν θέματα γύρω από την έμφυλη βία, παρουσίασαν καινοτόμες προσεγγίσεις και κριτικές στάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου, παράγωντας συγκεκριμένες και βιώσιμες προτάσεις.
Ιταλία
Η Ιταλική οργάνωση CAM πραγματοποίησε ένα εργαστήριο στις 14 Δεκεμβρίου 2019, στη Φλωρεντία, με σύνολο συμμετεχόντων 19 επαγγελματίες και 4 διευκολυντές οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από άλλες εμπειρίες εργασίας πάνω στην πρόληψη της έμφυλης βίας και τις έμφυλες διακρίσεις με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες. Το εργαστήριο ήταν μία σημαντική ευκαιρία να συζητηθούν οι ανάγκες τόσο των μεταναστών όσο και των επαγγελματιών που δουλεύουν μαζί τους, καθώς και μια ευκαιρία να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες μεταξύ εθνικών και τοπικών οργανώσεων και υπηρεσιών.
Ισπανία
Στην Ισπανία, η οργάνωση Conexus πραγματοποίησε τρία εργαστήρια στις 29/11/2019, 04/12/2019 και 18/12/2019, όπου συμμετείχαν συνολικά 19 επαγγελματίες και δύο διευκολυντές οι οποίοι συζήτησαν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες εργασίας στην πρόληψη της έμφυλης βίας και έμφυλες διακρίσεις με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες όπως και τις ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους. Η ομάδα συμμετείχε ενεργά στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων και έδειξαν ενδιαφέρον να συνεχίσουν τη συνεργασία με το έργο.
Η Διαδικτυακή Έρευνα του FOMEN
Βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στα εργαστήρια, δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ώστε να επικυρώσουμε και να επεκτείνουμε την ανάλυση των αναγκών των ανδρών μεταναστών και προσφύγων και των ειδικών που εργάζονται μαζί τους σχετικά με θέματα έμφυλων διακρίσεων και πρόληψη της βίας.

Συνεπώς, εάν έχετε εμπειρία σε έναν από τους παρακάτω τομείς εργασίας...
 1. Μετανάστευση/ Πρόσφυγες
 2. Φύλο/ Αρρενωπότητες
 3. Πρόληψη της βίας
... θα ήμασταν πραγματικά ευγνώμονες εάν συμπληρώνατε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Θα χρειαστείτε περίπου 20 με 30 λεπτά. Κάνοντας κλικ εδώ, θα ανακατευθυνθείτε σε σελίδα όπου μπορείτε να διαλέξετε τη γλώσσα σας και να ξεκινήσετε την απάντηση του ερωτηματολογίου.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Σύνδεσμος για την έρευνα: www.soscisurvey.de/FOMEN/
Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μπορείτε να ακολουθείτε τις ενημερώσεις για το έργο FOMEN στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο  Facebook!
Επόμενα Βήματα
Μέρος της δεύτερης συνάντησης των εταίρων του έργου θα αφιερωθεί στο δεύτερο σεμινάριο κοινής μάθησης. Το κύριο θέμα του σεμιναρίου είναι οι προκλήσεις της χρήσης διερμηνέων / πολιτισμικών διαμεσολαβητών δουλεύοντας με μετανάστες και πρόσφυγες.

Η επόμενη δραστηριότητα του έργου είναι τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, σχετικούς ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες της τοπικής κοινότητας που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες. Κατά τη διάρκεια του έργου κάθε εταίρος θα οργανώσει 4 σεμινάρια ευαισθητοποίησης. Τα πρώτα θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη.
Οι Εταίροι του FOMEN

If you don't want to receive any more messages to fomen@symbiosis.org.gr any longer, you can unsubscribe free of charge at any time.

 

www.focus-on-men.eu