If this message is not displayed properly, click here please.

Contingut
 1. Què és FOMEN?
 2. Progressos en el Projecte FOMEN
 3. Tallers del FOMEN
 4. Enquesta en línia
 5. Xarxes Socials
 6. Pròxims passos
 7. Socis del FOMEN
Què és FOMEN?
Actualment el món s’enfronta a molts corrents de migració i a desplaçaments forçosos, dels pitjors que hi ha hagut des de la Segona Guerra Mundial. El desplaçament i la ruptura amb les estructures socials resultant de la fugida de la guerra i del conflicte suposen un desafiament per les relacions de gènere tradicionals, les normes socials i els vincles.  

Això fa que les persones refugiades siguin vulnerables a més violència i discriminació. Els estudis demostren que les dones i les nenes desplaçades s’han enfrontat a múltiples formes de violència a conseqüència dels conflictes, la persecució i el desplaçament. A més a més, homes i nois pateixen violència en països en crisis i durant l’asil, especialment a mans d’altres homes.  

Amb un clar enfocament en les diverses masculinitats possibles, el projecte FOMEN tracta la qüestió de com les experiències d’homes migrants i refugiats xoquen amb les normes de gènere. 

FOMEN és un projecte de dos anys de duració (2019-2021) que se centra en un apropament innovador en matèria de gènere i en la prevenció de la violència amb els homes. L’equip del projecte, amb socis a 6 països europeus (Àustria, Croàcia, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya), treballarà per desenvolupar estàndards de qualitat per als programes de prevenció de la violència.
Progressos en el FOMEN
A la primera reunió de socis, celebrada a Graz del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2019, representants de tots els socis de FOMEN es van reunir per conèixer-se, per compartir una visió general sobre el treball de sensibilització i prevenció de la violència amb homes migrants i refugiats i l’estat actual als països participants (Àustria, Croàcia, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya, amb expertes del Regne Unit), i per començar el projecte amb una posada en comú dels objectius del FOMEN i del desenvolupament d’eines pel primer paquet de treball l'anàlisi de necessitats.
Socis del projecte FOMEN en la primera trobada celebrada a Graz, Àustria. Tardor del 2019.
Durant la primera reunió de socis, va tenir lloc un Seminari d’Aprenentatge Mutu en el qual es van introduir diferents projectes (MEN TALK i ART & DISPLACEMENT, del Regne Unit) i es van compartir mètodes de treball. 

Després de la primera reunió de socis, es va començar a preparar un fulletó del projecte. Des d’aleshores, els fulletons s’han finalitzat i estan disponibles a la nostra pàgina web

Durant els darrers mesos, els socis del projecte han estat treballant en l’avaluació de les necessitats i en l’anàlisi de recursos existents que es dediquin a treballar fent prevenció de la violència de gènere amb homes migrants i refugiats. Aquest treball s’inclou en el “Paquet de treball 2” que té com a objectiu:
 • Obtenir una visió general i analitzar les necessitats i recursos dels migrants i refugiats homes, així com de professionals que treballen amb ells en matèria de prevenció de la violència de gènere.
 • Identificar exemples de bones praxis en programes de prevenció de la violència de gènere en els països dels socis del Projecte.
S’utilitzen dues tècniques qualitatives (tallers realitzats amb grups focals de persones expertes i entrevistes amb persones expertes) i una tècnica quantitativa (un qüestionari). Cada soci organitza un taller de persones expertes amb 20-35 persones professionals que treballin amb migrants i refugiats, i entre 3 i 5 entrevistes amb experts locals. Els principals temes a tractar en aquests tallers / grups focals són: 
 1. Les necessitats dels homes migrants i refugiats
 2. Les necessitats de les persones professionals que treballen o treballaran amb migrants i refugiats
 3. Exemples i oportunitats de bones praxis en el treball amb persones migrades i refugiades
 4. Presentació i recopilació de preguntes per a la investigació quantitativa sobre necessitats i recursos de les persones expertes
 A més a més, el qüestionari del FOMEN ja està en línia com a part de l’anàlisi de necessitats i recursos del projecte. L’enquesta es divideix en dues parts i busca investigar sobre les necessitats dels homes migrants en base a la prevenció de la violència de gènere, així com bones pràctiques en aquesta matèria (més informació a sota). Els resultats seran publicats a finals d’Abril del 2020.
Tallers del FOMEN
A febrer del 2020, s’han fet 9 tallers amb un total de 112 persones professionals i expertes en aquests camps.
Àustria
L’equip austríac de VMG va dur a terme una investigació qualitativa formada per dues entrevistes en forma de grup focals (una amb 6 persones que treballen amb homes refugiats i migrants de Graz i una altra amb 11 homes amb històries familiars internacionals en un “men’s cafe” d’una part rural d’Estíria), així com una entrevista amb una persona experta, el director d’un Centre de Salut per a Homes de Viena. Va quedar clar que per treballar en aquest camp cal un enfocament crític cap a qüestions com la migració i les masculinitats. També, però, és important la informació i el coneixement: sobre marcs legals entorn de la prevenció de la violència a Àustria, sobre les diferents formes de violència o situacions en que els homes poden estar involucrats, sobre els contextos en el que la violència té lloc i on / per què la violència és una estratègia i / o un risc.
Croàcia
Taller de persones expertes, organitzat per SPA a Zagreb, 3 de desembre del 2019. Un total de 18 professionals (que representaven a 13 organitzacions diferents), juntament 3 dinamitzador(e)s de SPA i dividits en dos grups van debatre tots els temes principals, en un ambient cooperatiu i còmode. Els participants del grup van mostrar un gran interès pels temes tractats, van participar molt activament en el debat i fent suggeriments van mostrar la seva disposició a continuar la cooperació en les pròximes etapes del projecte.
Alemanya
El taller de persones expertes a Berlín, organitzat per WWP EN, amb un total de 28 professionals, va ser un grup multicultural, vibrant i molt motivat, que va fer aportacions diverses i molt valuoses sobre les diferents necessitats i les bones pràctiques. Un aspecte interessant d’aquest grup va ser que algun(e)s professionals eren persones refugiades que van venir a Alemanya el 2015, fet que va donar l’oportunitat d’escoltar diferents perspectives. El grup estava format principalment per professionals de la psicologia, el treball social, la medicina i per professorat internacional.
Grècia
El taller de persones expertes organitzat per Symbiosis (School of Political Studies) de Grècia, afiliada al Consell d’Europa, es va celebrar a Atenes el 12 de desembre de 2019 i va reunir una vintena de participants per debatre qüestions de gènere i violència, amb aspectes innovadors i actituds crítiques que fomentaran el diàleg constructiu, produint suggeriments concrets i viables.
Itàlia
L’associació italiana CAM va celebrar un taller el 14 de desembre de 2019, a Florència, amb un total de 19 persones professionals i quatre persones facilitadores, que van compartir coneixements i competències apreses d’altres experiències sobre prevenció de violència de gènere i sobre treball sensible al gènere amb homes migrants i refugiats. El taller va ser una oportunitat molt important per debatre sobre les necessitats, tant de les persones migrades i de les professionals que hi treballen, com sobre l’oportunitat d’iniciar noves col·laboracions entre associacions i serveis tant nacionals com locals.
Espanya
A Espanya, Conexus va organitzar tres tallers de persones expertes els dies 29/11/2019, 04/12/2019 i 18/12/2019, amb un total de 19 professionals i dos facilitadors que van debatre activament les lliçons apreses d’experiències anteriors en temes de gènere i/o prevenció de la violència amb homes refugiats i migrants, així com les necessitats tant d’aquesta població objectiu com de les persones professionals que treballen amb ells. El grup va ser molt participatiu en compartir els seus punts de vista i el seu parer i va mostrar interès per continuar la col·laboració amb el projecte.
Enquesta en línia
A partir de la informació recollida als tallers de persones expertes, hem creat un qüestionari en línia per validar i ampliar aquesta anàlisi de les necessitats tant d’homes refugiats i migrants com de les persones que treballen amb ells en matèria de prevenció i sensibilització de la violència de gènere. 

Així que, si teniu experiència en alguna de les següents àrees de treball …
 • Migració / Refugiats
 • Gènere / Masculinitats
 • Prevenció de la violència
 … estaríem molt agraït/de/s si poguessis respondre el nostre qüestionari en línia. Pot portar entre 20-30 minuts. Fent clic aquí, us dirigireu a una pàgina on podeu triar l'idioma i començar a respondre. 

Moltes gràcies per avançat! 

Enllaç a l’enquesta: www.soscisurvey.de/FOMEN/
Xarxes socials
Estem molt content(e)s d’anunciar que podeu seguir l’actualitat del Projecte FOMEN a les xarxes socials. Podeu trobar-nos a Instagram i a Facebook!
Propers passos
Part de la pròxima trobada del projecte estarà dedicada al segon Seminari d’aprenentatge mutu. Els temes principals del seminari seran els reptes d’utilitzar intèrprets / mediador(e)s culturals per treballar amb persones migrades i refugiades. 

La propera activitat del projecte consisteix en seminaris de sensibilització dirigits a responsables de la política, als grups d’interès rellevants i a professionals locals que treballen amb refugiats i migrants. Durant el projecte, cada soci organitzarà 4 seminaris nacionals de sensibilització. Els primers seminaris tindran lloc durant la primavera.
Socis de FOMEN

If you don't want to receive any more messages (to: francesca.elsey@work-with-perpetrators.eu) any longer, you can unsubscribe free of charge at any time.

 

www.focus-on-men.eu